Vládcové pouště – český a britský Lawrence z Arábie

Snad každý zná jméno Lawrence z Arábie – zejména díky stejnojmennému filmu, ačkoliv už zdaleka ne každý ví, o jakou historickou epochu a události se vlastně jedná. Prostě „něco s Araby“. Jméno Aloise Musila je mimo orientalistické kruhy téměř neznámé, ve vědeckém prostředí se ale dodnes jedná o legendu. Příběh obou těchto mužů je přitom velice zajímavý, žádné suchopárné čtení, spíš by mohl plnit stránky knih od Karla Maye. Za běžných okolností by tito dva objevitelé mohli být přáteli, nakonec sdíleli podobné zaměření a milovaný region. Historie je ale postavila proti sobě, byť nepřímo a nikdy se nesetkali. Působili ale proti sobě, na stejném cíli, ale z opačných stran konfliktu, když zastupovali zájmy svých států.

 

Britský Lawrence…

Legendární Lawrence z Arábie, vlastním jménem Thomas Edward Lawrence (1888–1935), byl britský voják, cestovatel a arabista. Proslavil se zejména jako organizátor arabského povstání proti Osmanské říši roku 1916. Lawrence studoval historii na Oxfordu, už jako student se zúčastnil výprav do Iráku, Sýrie a Palestiny, naučil se arabsky a sblížil se s kočovnými beduíny. Účastnil se také výzkumů na Sinajském poloostrově, v té době již jako rezident britské rozvědky v Káhiře. Když roku 1916 začalo povstání proti Osmanské říši, Lawrence se stal styčným důstojníkem. Ačkoliv neměl žádné vojenské vzdělání, jeho taktika partyzánské války a atentátů fungovala. „Lawrence z Arábie“ dokázal z dříve neorganizovaných kmenů beduínů vybudovat mocnou bojovou sílu, se kterou dobyli dokonce města Akaba a Damašek. Mezi místními kmeny se stal legendou. Lawrence ale nevěděl, že Britové nehodlají nově dobytá území přidělit Arabům a umožnit jim vznik samostatných států. Že si naopak plánují s Francouzi rozdělit tento region mezi sebe. Přes veškerou Lawrencovu snahu a prosazování arabských zájmů Blízký východ opravdu připadl koloniálním mocnostem. To Arabové viděli jako zradu a obrovskou křivdu, stejný náhled měl i Lawrence, který až do konce života trpěl obrovskými výčitkami svědomí, odmítl všechna vyznamenání a stáhl se do akademické sféry. Lawrence z Arábie zemřel roku 1935 při motocyklové havárii. Nejen stejnojmenný film udělal z Lawrence legendu, byly to především jeho činy a zásluhy na Blízkém východě.

 

…a jeho český protejšek

Přestože se Lawrence stal pouhým nástrojem velké politiky, plánovaných vojenských cílů rozhodně dosáhl. Jeho protihráč ve stejném konfliktu takové štěstí neměl. Alois Musil (1868–1977) byl český orientalista, biblista, cestovatel, spisovatel a katolický kněz. Mezi arabskými kmeny měl přezdívku „Músá šajch Číkí“ (doslova český šejk). Mezi Brity si vysloužil přezdívku „český Lawrence z Arábie“…někdy také „moravský Lawrence“. Během studií biblistiky se rozhodl prohloubit své znalosti o arabském světě a studijní cesty ho zavedly na Blízký východ, do Jeruzaléma, Bejrútu a poté na území dnešního Jordánska. Jeho objev pouštního paláce Kusejr Amra poblíž města Petra byl doslova světovou senzací. Po jmenování řádný profesorem podnikl ještě několik dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a Iráku, vytvořil také první podobné mapy regionu. Během 1. světové války Musil podnikl několik politických cest (se špionážním podtextem) do arabských provincií Osmanské říše, jejichž cílem bylo získání arabské podpory proti Velké Británii a posílení vlivu Rakouska-Uherska na Blízkém východě. Jeho snahy zhatil konec války, pád Osmanské říše…a vlastně i snahy jeho protějšku, Lawrence z Arábie. Po skončení 1. světové války Musilův věhlas rostl, jeho pracím o arabském světě se dostalo mezinárodního uznání. Po nástupu komunistů k moci byly jeho knihy vyřazeny z knihoven a informaci o této legendě prakticky zakázány. Teprve po roce 1989 se mu opět dostalo oprávněného uznání a dodnes je považován za jednoho z největších arabistů přelomu 19. a 20. století.

 

Luboš (VIVA Travel)

1 - nejméně, 5 - nejvíce

×
×
×
×